1. Nama Madrasah                                        :  MTs Negeri 2 Muara Enim
 2. A l a m a t                                                :  Jl. Baturaja Rt. 5 Dusun II Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab.                                                                            Muara Enim 31711
 3. Nomor Statistik Madrasah (NSM)               :  121116030002
 4. Nomor dan Tgl. SK / Piagam                     :  515 A / 25 Nopember 1995
 5. NPSM                                                          :  60725158
 6. Status Madrasah                                       :  Negeri
 7. Satuan Kerja                                              :  Kementerian Agama
 8. Waktu Belajar                                            :  Pukul. 07.00 s/d 14.00 WIB
 9. Kurikulum yang Digunakan                        :  Kurikulum 2013 (K13)
 10. Jumlah Guru dan Pegawai                          :  62 Orang
 11. Identitas Kepala Madrasah
 • Nama Kepala Madrasah                          :  ABUDDARDA, S.Pd
 • NIP                                                           :  197401192005011002
 • Pendidikan Terakhir                                 :  S.1
 • Pangkat / Golongan                                  :  Pembina (IV/a)